Lên trên

Report Code C-3101

Mã sản phẩm:

Trạng thái: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Số lượng - +
Liên hệ tư vấn

Kiểm tra xem cửa trước đã được đóng chặt chưa và sửa chữa khi có bất thường.

Konica C1085 lỗi Report Code C-2470 kiểm tra cụm sấy

1. Kiểm tra xem cửa trước đã được đóng chặt chưa và sửa chữa khi có bất thường.
2. Kiểm tra kết nối giữa đầu nối phía sau của bộ nung chảy và đầu nối phía thân máy chính, và sửa chữa nó khi có
bất kỳ bất thường nào.
3. Kiểm tra bộ phận nung chảy và sửa chữa nó khi có bất thường.
4. Kiểm tra kết nối đầu nối và dây giữa động cơ, DCDTB và PRCB. Sau đó sửa chữa khi có bất
thường.
5. Kiểm tra kết nối đầu nối và dây dẫn giữa DCDTB và DCPS / 5, và sửa chữa nó khi có bất thường.
6. Kiểm tra ổ I / O của động cơ và khớp nối của bánh răng, và sửa chữa / thay thế nó khi có bất thường. (Sơ đồ đấu dây:
Thân máy chính (1/5): 23-I)
7. Thay thế M48.
8. Thay thế PRCB.
9. Thay thế DCDTB.